HBG Academy

HBG Academy, är en företagsintern sälj och ledarutbildning i flera steg. Utbildningen har skapats för att säkerställa en långsiktigt kompetensutveckling för företagets anställda inom sälj, marknad och ledarskap.

Utbildningen är uppbyggd kring säljarbetets olika faser, och varje utbildningssteg är inriktat på ett område/fas.

Under utbildningssteget varvar vi teori, med grupparbete och praktisk träning. Du kan vara helt säker på att du under utbildningen kommer att vara högst delaktig i samtliga moment.

Varje steg avslutas med en personlig handlingsplan.

För att vara godkänd i utbildningssteget, kommer du efter utbildningen att genomgå ett prov, som kan vara uppbyggt på olika sätt, exempelvis:

  • Skriftligt prov
  • Medlyssning
  • Inspelning
  • Utbildningsbisittare
  • Säljsamtal utveckling